Friday, 12 October 2012

Bab: Teks Azan

( 191 ) Diriwayatkan dari Abu Mahdzurah r.a.: Nabi Allah SAW. mengajarinya teks azan berikut ini. "Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kemudian dia mengulagi dan berkata (mengeraskan suaranya), "Asyhadu alla ilaha illallah" dua kali, "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah" dua kali, "Hayya 'alash shalah" dua kali, "Hayya'alal-falah" dua kali. (Ishaq bin Ibrahim menambahkan,  Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah). (2: 3 - S.M.)